Általános Vásárlási Feltételek

1., Bevezetés:

Az alábbi Általános Vásárlási Feltétel (a továbbiakban ÁVF) érvényes a Kaschmir Gold Kft.( székhely: 1115 Budapest, Tétényi út 5/A Fsz. 3. ajtó adószám: 12018877-2-43) honlapján levő termékek vásárlása esetén.
Cégünk fenntartja a jogot az ÁVF rendelkezéseinek módosítására, ezért kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el a honlapon közölt feltételeket. A honlapon leadott megrendelésekre, a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁVF rendelkezései érvényesek.

2.,  A termék megrendelése, vásárlása

 • Webshopon keresztül:

  A vevő a webshop felület értelemszerű alkalmazásával az akár több termékből álló kosárba tudja gyűjteni a kiválasztott termékeket. A vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja. Amennyiben a vevő a kosár tartalmán nem kíván változtatni úgy a “Megrendelés elküldése” gombbal tudja vásárlását véglegesíteni. Ezzel a lépéssel a vásárló egy megrendelést küld Kaschmir Gold Kft részére vásárlási szándékáról, aki visszajelzés céljából egy automatikus e-mailt küld, hogy rendelése megérkezett rendszerünkbe (ez az üzenet szintén automatikus). Amennyiben szükségesnek ítéljük, telefonon visszahívjuk a megrendelést követően, ezért kérjük, hogy telefonszámát pontosan adja meg. A pontos adatok felvétele azért szükségszerű, mert ezek alapján tudjuk azonosítani megrendelését, és természetesen csak pontos címe ismeretében tudjuk a termékeket házhoz szállítani, illetve postázni.
  Amennyiben Ön előreutalást választott fizetési módnak, a fizetésre 3 nap áll rendelkezésére. Ezután a rendelést automatikusan töröljük a rendszerből. Továbbra is fennálló érdeklődése esetén új rendelést kell leadnia felénk.
  Ha az utalás opciót választja, akkor csak a választott termék(ek) ellenértékének beérkezése után tekintjük rendelését valós megrendelésnek.
 • Telefonon keresztül:

  A (061-319-4905-ös) telefonszámon, ahol hétköznap 09:00-17:00 óra között a rendelésekkel kapcsolatos kérdésekre az ügyfélszolgálat munkatársai válaszolnak. Egyéb időpontokban e-mailen tud üzenetet küldeni az ugyfelszolgalat@kaschmirgold.hu -ra. Az üzenetek feldolgozását követően rövid határidőn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A szerződés, telefonos megrendelés esetén a telefonon történt egyeztetéskor, internetes megrendelés esetén, a megrendelés végleges visszaigazolásakor jön létre. A teljesítés időpontja pedig, telefonos megrendelés és online vásárlás esetén is, a termék átvételével megegyező időpont. A megrendelő neve és e-mail címe megadásával, a teljesítés előtt kérheti az esetleges módosításokat telefonon,vagy elektronikus levélen keresztül.

3., Árak:

A honlapon feltüntetett eladási árak forintban szerepelnek, és tartalmazzák a 27% általános forgalmi adót is. A honlapunkon, vagy a telefonon megrendelt termékek házhoz szállításának díja minden esetben az egyes termékekre vonatkozó, és a vásárló által igénybe vehető szállítás típusától függ, mely tételt az eladási ár nem tartalmazza.

4., Szállítási feltételek:

A termék házhozszállítása esetén a vásárló a szállítási díjról minden esetben a szerződés teljesítését megelőzően kap tájékoztatást.

A megrendelést – amennyiben a rendelt termékek raktáron vannak – a szerződéskötés időpontjától számított 8 munkanapon belül teljesítjük. Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, ilyen esetekben a szállítási határidő hosszabb lehet. Erről a szerződéskötéskor tájékoztatjuk a vásárlót. A kiszállított termékért az eladási árat, és a szállítási díjat, legkésőbb átvételkor meg kell megfizetni. A küldemény átvételekor a kézbesítő jelenlétében ellenőrizze a csomag sértetlenségét! A számlát a csomagban mellékeljük, a termékhez kapcsolódó használati útmutatót pedig letöltheti weboldalunkról.

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/002519/2004

5., A vásárlástól való elállás:

A vásárlástól való elállási jogát a vásárló a honlapon, illetve telefonon keresztül történt vásárlás esetében is, az áru átvételét követő 14 napon belül érvényesítheti. Fontos, hogy az egyedi méretre gyártott termék esetében ez az elállási jog nem gyakorolható. A termék visszajuttatását követően társaságunk 14 napon belül visszafizeti a termék ellenértékét amennyiben a termék nem használt.

A termék visszajuttatása nélkül visszafizetést nem teljesítünk. Tájékoztatjuk, hogy a visszafizetésből levonható a használatból eredő értékcsökkenés, amennyiben a vevő általi használat egyértelműen meghaladta a terméknek a vevő által történt átvételét követő átvizsgálásból eredő használatot.

Egészségügyi okok miatt a használt terméket, valamint, ha az áru nem hibás, cserélni vagy visszavásárolni nem tudjuk.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt bizonyíthatóan elküldi.

A vételáron felüli költségeket (szállítási díj), és az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vásárló köteles viselni.

Kérjük, hogy az árut ne utánvéttel adja fel, mert az ilyen módon visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Az áru ellenértékét a vásárláskor alkalmazott fizetési móddal megegyezően, vagy átutalással küldjük vissza. A termékek esetleges cseréjét postai úton bonyolítjuk.

6., Milyen esetben élhet Ön a szavatossági jogával?

Ön a Kaschmir Gold hibás teljesítése esetén szavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7., Mikor hibás egy termék?

A vásárolt termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Kaschmir Gold által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Kaschmir Gold által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Kivéve, ha a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető.

8., Milyen jogok illetik meg Önt szavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi szavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott szavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Jelentéktelen hiba miatt nem kérheti vissza a termék vételárát.

9., Milyen határidőben érvényesítheti Ön szavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül írásban közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10., Kivel szemben érvényesítheti szavatossági igényét?

Ön a Kaschmir Golddal szemben érvényesítheti szavatossági igényét.

11., Milyen egyéb feltétele van a szavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A vásárló az alábbi szervezeti egységeinkben érvényesítheti kifogásait, vagy tehet panaszt:

Elektronikus levélben: ugyfelszolgalat@kaschmirgold.hu címen a megrendelő szám, és a megrendelés időpontjának feltüntetésével

Abban az esetben, ha a vásárló szavatossági jótállási jogait nem személyesen, hanem postai úton kívánja érvényesíteni, akkor a következő postacímre küldheti el levelét.

Kaschmir Gold Kft., 1115 Budapest, Tétényi út 5/A Fsz. 3. ajtó

12., Amennyiben a Kaschmir Gold Kft. a szavatossági igényét, vagy panaszát elutasítja, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Iratleadási időpontok:
HÉTFŐ: 9.00-15.00
KEDD: 9.00-13.00
SZERDA: 9.00-15.00
CSÜTÖRTÖK: 9.00-13.00
PÉNTEK: 9.00-12.00

 • Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Hatósága

1113 Budapest, Bocskai út 39-41

Telefon: 381-1305